torsdag 15. november 2007

Krf har funnet plass til 30 mill ekstra i forhold til regjerningen


Ja, da fikk vi idag presentert Krfs alternativ til regjeringens statsbudsjett for 2008 - og de har altså bare funnet plass til 30 mill ekstra til sikring av våre veier med midtrekkverk som virkemiddel. 100 personer drepes hvert år i frontkollisjoner og flere hundre lemlestes og enda
flere skades.

For å bare vise noen av de andre forslagene til påplussninger:
*52 nye prestestillinger – 26 millioner
*Økt kontantstøtte – 58 millioner

Uthevelsen i eposten fra Jan Sahl er gjort av meg.
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Sahl Jan [mailto:jan.sahl@stortinget.no]
Sendt: 15. november 2007 10:32
Til: Nei til Frontkollisjoner
Emne: SV: Alternativt budsjett 2008

Takk for henvendelsen.
Innenfor stramme prioriteringer har KrF avsatt 30 ekstra millioner til midtdelere ut over det regjeringa har lagt inn. Hvor mange km midtdelere det vil gi er vanskelig å si, men det store dilemmaet er jo at regjeringa ikke er villig til å flytte en eneste krone på samferdselsbudsjettet. Det innebærer jo at det ikke blir ekstra midler til midtdelere ut over det regjeringa har lagt fram. KrF proriterer sikkerhet høyt i trafikken og har også prioritert ekstra midler til rassikring. Beste hilsen Jan Sahl
***************************************************************************

Når man leser litt i budsjettforslaget så finner man mange gode saker som Krf har funnet å ville bevilge penger til
"Frivillighetspakke
Mer til frivillighet. Vilkårene for frivillige, ideelle aktører blir vesentlig styrket gjennom en frivillighetspakke. I omsorgssektoren øker vi innsatsen med 200 millioner. Frivillige bistandsorganisasjoner får 160 millioner mer. I tillegg er det lagt inn 50 millioner, fordelt på ulike andre sektorer. Skattefradraget for frivillige organisasjoner økes fra 12.000 til 18.000 kroner per år."

"Sikkerhet og trygghet i trafikken må alltid prioriteres høyest. KrF foreslår derfor å øke tilskuddet til trafikksikkerhetstiltak med 105 millioner kroner. Dette vil gå til rassikring og midtdelere, som er et effektivt virkemiddel for å unngå møteulykker.
•Rassikring – 75 millioner
•Ekstra trafikksikkerhetstiltak, midtdelere – 30 millioner
•Utvidet åpningstid på diverse riksveiferjer – 50 millioner
•Belønningsordningen kollektivtrafikk – 60 millioner
•Jernbane, forserte planleggingsoppgaver – 30 millioner"

Budsjettet kan lastes ned her

Ingen kommentarer: