onsdag 19. desember 2007

Forsvarssjefen i åpen høring i Stortinget


Forsvarsjefen i åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitisjonskomiteen

Stortingsrepresentantene er svært opptatt av om legedekningen er avgjørende om oppdraget i Afghanistan er forsvarlig. Er det større fare for norske liv i Afghanistan hvis legemangelen er mangelfull? Den åpne høringen blir sendt DIREKTE nå av NRK2 Nyheter.

Det viser på nytt at Stortinget tar sin jobb alvorlig og føler sitt ansvar. Men det overrasker meg stadig at INGEN virker å bry seg om alle drepte i frontkollisjoner på norske veier hvert år.

Som jeg tidligere har kommentert, har Statens vegvesen ved veidirektoratet, som er ansvarlig for sikkerheten på norske veier, sagt helt tilbake i 2004. Ved å bygge ut mer forsvarlige fysiske midtdelere sparer man opp mot hele 55 MENNESKELIV HVERT ÅR. Kostnadene er sagt å bli mellom 4,5-5 milliarder kroner, som er en engangsinvistering.

55 drepte menneskeliv koster oss minst 55x26,5 millioner = 1,475 milliarder. Dette er kostnader som påløper HVERT år så lenge ikke Stortinget reagerer!

De menneskelige lidelsene kan man kanskje forestille seg?

Ingen kommentarer: