mandag 17. desember 2007

Pustetrøbbel for barn født ved planlagt keisersnitt


Stolt onkel til en nyfødt liten jente

Det viser seg at barn som blir født ved planlagt keisersnitt, er opptil fire ganger så utsatt for pusteproblemer, ifølge en dansk studie. Såfremt det er mulig, bør en operasjon utsettes til uke 39. Mer enn hvert sjette barn i Norge kommer til verden ved keisersnitt og i underkant av halvparten av disse er planlagt, viser tall fra Medisinsk fødselsregister. Tidligere forskning har vist at mens de såkalte hastekeisersnittene kan være livreddende, er de planlagte mer risikable. Den danske studien, som har tatt for seg barn født mellom uke 37 og 41, er et eksempel på det, ifølge avisa Daily Mail.

- Sammenlignet med barn som ble født på vanlig måte, hadde barna som ble født ved planlagt keisersnitt en økt risiko for pusteproblemer før uke 40, sier hovedforfatter Anne Hansen ved Aarhus Universitetssykehus.

Forskjellen avtok jo lengre ut i svangerskapet keisersnittet ble foretatt. Risikoen var nesten firedoblet 37 uker ut i svangerskapet, mens ved uke 38 var den tredoblet. Hos spedbarn født i uke 39 var risikoen fordoblet. Ifølge Hansen ber stadig flere kvinner om å få keisersnitt. Hun mener det er viktig at de er klar over denne risikoen, og hvis de likevel velger keisersnitt, bør tidspunktet vurderes nøye. - Såfremt det er mulig, bør en operasjon utsettes til uke 39 for å redusere risikoen for pusteproblemer, sier hun til Daily Mail.

Ola Didrik Saugstad, overlege i nyfødtmedisin ved Rikshospitalet, har selv bidratt i en stor, norsk studie på samme tema som ble publisert i fjor. Også der fant forskerne en økt risiko for pusteproblemer ved keisersnitt. Den danske studien har imidlertid kommet hakket videre.
- Keisersnitt foretas gjerne to uker før fastsatt termin. De danske forskerne viser at det er selve keisersnittet og ikke det at barnas lunger er mindre modne, som er årsaken til pusteproblemene, forklarer Saugstad.

De danske forskerne mener forklaringen er at vanlig fødsel setter i gang frigjøring av stresshormoner hos moren. Disse overføres til fosteret og er sannsynligvis svært viktig for å modne barnets vannfylte lunger. Ifølge Saugstad dreier pusteproblemene seg som regel om at barna fortsatt har litt vann i lungene. Barna blir da ofte overført til nyfødtavdelingen hvor de får oksygen dersom de trenger det, og etter to-tre dager har problemene som regel roet seg ned. - Pusteproblemene utgjør en veldig liten medisinsk risiko og fører ikke til noen forskjell i dødelighet blant spedbarna. Men det er klart at dette er en kjedelig situasjon for foreldrene, sier Saugstad.

WHO anbefaler at ikke mer enn 15 prosent av alle fødsler skjer ved keisersnitt. Saugstad mener det er grunn til bekymring i deler av for eksempel USA og Sør-Amerika der opptil halvparten av barna tas med keisersnitt.

- Men i Norge ligger vi like over idealet med 16 prosent, og det er ingen grunn til å skremme noen fra å ta keisersnitt dersom de trenger det. Selv om keisersnitt kan føre til blant annet infeksjoner og problemer ved neste svangerskap, er det en relativt trygg operasjon som ikke gir alvorlige komplikasjoner, fastslår han.

Ingen kommentarer: