mandag 17. desember 2007

Svein Gjelseth (Ap) vil ha tunnelvedtak i 2009Svein Gjelseth (Ap) meiner målet må vere at Stortinget vedtek å byggje Stad skipstunnel innan våren 2009. Gjelseth er vararepresentant til Stortinget og ein av pådrivarane for skipstunnelen. Etter at Kystverket tilrådde bygginga, er han svært optimistisk.
- Det er denne regjeringa som har bedd om å få tunnelen utgreidd, det er viktig at den same regjeringa får ta stilling til prosjektet. No får vi bruke 2008, og så må skipstunnelen komme opp i Stortinget i vårsesjonen 2009, seier Gjelseth, som meiner utsiktene er svært gode.

- Vi har ein kystdirektør som vil dette, og Kystverket - fagetaten - har laga ei positiv utgreiing. Eg trur vegen blir lettare no, seier Svein Gjelseth.
Det vil ta 5 år å byggje skipstunnelen gjennom Stadlandet, og den er kostnadsberegnet til mellom 1,1 og 1,7 milliarder, alt etter hvilken bredde som blir bygd.

Det er flott å se at Svein Gjelseth mener at sikkerheten til våre skip bør gå foran i dette viktige spørsmålet.

LES OGSÅ: Kystverket går inn for bygging av en skipstunnel gjennom Stadlandet

Ingen kommentarer: