tirsdag 18. desember 2007

Her kan det komme nye bomstasjoner - Oslo


De gule strekene markerer betalingssnittet ved bygrensen der det koster fem kroner å passere hver vei (og det dobbelte i rushtiden). Den rød ringen markerer den planlagte bomringen rundt Oslo indre by, der det koster 15 kroner å passere hver vei (og det dobbelte i rushtiden). ( Foto: STATENS VEGVESEN / JBV )

Statens vegvesen og Jernbaneverket vil at du skal betale 80 kroner tur-retur hvis du skal reise mellom Lillestrøm, Kolbotn eller Sandvika og Oslo sentrum i rushtiden.

I dag tidlig la Statens vegvesen og Jernbaneverket frem sitt alternativ til Oslopakke 3.
Og Oslo-bilistene får nok å sette seg inn i:
I forslagene ligger det både køprising, flytting av bomringen og flere bomstasjoner.
I tillegg kan bilistene bli nødt til å betale ikke bare for å kjøre inn i Oslo, men også for å kjøre ut av hovedstaden.

Det er kanskje på tide at storbyer som Oslo får rushtids avgifter? Regjeringen ønsker -men vil ikke. Oslo vil ikke. Går man rundt i denne byen er det utrolig mange biler - som kjører rundt midt inne i sentrum, og ofte er dette privat bilister, som fint kunne ha greid seg med et månedskort til kollektivtrafikken. Mye støv, forurensninger i byen - som spesielt merkes godt nå når det er såpass kaldt ute.

Les mer: Aftenposten

Ingen kommentarer: