lørdag 22. desember 2007

NTP 2010-2019:Innholdet ble rett og slett for sterkt for Samferdseldepartement.

For sterk kost for regjeringen?

Den 17. desember skulle Jernbaneverket, Kystverket, Avinor og Statens vegvesens grunnarbeid til ny Nasjonal transportplan vært offentliggjort. Dette helt sentrale dokumentet er utgangspunktet for Regjeringen og senere Stortingets beslutninger for kommende års investeringer i vei, jernbane, kysttransport og luftfart.

Men for få dager siden ble offentliggjøringen utsatt til ut i januar 2008. Den offisielle forklaringen var at "etatene trengte mer tid", spesielt den nye veidirektøren Terje Moe Gustavsen. Veivesenet og Jernbaneverket fikk beskjed om at de hadde vært for offensive.

Samferdselsdepartementet stanset også for få dager siden trykkingen av en rapport der utgiftene til et akseptabelt norsk stamnett ville blitt beskrevet.

Men senere bekreftet avdelingsdirektør Kjell Rosanoff i departementets planavdeling at etatene fikk beskjed om å holde seg til de tradisjonelle rammevurderingene, da man oppdaget at de offensive tallene var med.

Mandag ble det bestemt at en ny versjon av etatens grunnarbeider skal legges frem 17. januar.

Dette er tydeligvis en ganske så sterk detajlstyring fra departementes side. Det ble sagt i rammene til arbeidet med transportplanen at man skulle ta utgangspunkt i budsjettrammene fra 2007 x 10, for 2010-2019. Altså ingen økning fra dagens ramme i et transportplan for 10 år fremover i tid. Dette er hårreisende detaljstyring - fra et departement som ønsker innspill fra fagetatene på en nasjonal transportplan. Hvilken visjoner vitner dette om fra den politiske ledelsen av departement og fra regjeringen?

LES OGSÅ: Aftenposten- De må gjøre leksene sine om igjen

Ingen kommentarer: