torsdag 20. desember 2007

Per-Kristian Foss (H) er ikke fornøyd


Høyres Per-Kristian Foss, tidligere finansminsiter, under den åpne høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitéen igår. Foto: Geirr Tangstad-Holdal, Sony Ericsson K800i

-Vi har fått et bilde av en passiv statsråd som først reagerer når det kommer opplysninger i media. Slik oppsummerte Høyres Per-Kristian Foss høringen av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) i Stortingets kontrollkomité onsdag. Statsråden deltok i høringen om legedekningen i Afghanistand, der også avtalen mellom forsvarssjef Sverre Diesen og den tidligere sjefen for Forsvarets sanietet, generalmajor Leif Sverre Rosén, kom til å stå sentralt.

Jeg sitter igjen med et bilde av en mer aktiv opposisjon og Storting når det gjelder sikkerheten i Afghansitan, kanskje også nettopp pga at saken går sin gang i media, enn man får inntrykk av når det gjelder sikkerheten på våre veier. Når skal Storting og opposisjon reagerer på det vanvittige som skjer på veien våre når det spesielt gjelder frontkollisjoner?
Men det er kanskje forskjell på verdiene på livene?

Ingen kommentarer: