fredag 30. november 2007

Bredere vei

Bredere vei
Statens vegvesen ønsker et
nasjonalt løft for å bygge flere
midtdelere. Målet er å få ned
antall møteulykker. Veivesenet
vil gjøre dette til en hovedsatsing
på trafikksikkerhet i
Nasjonal transportplan 2010-
2019. Vi hilser velkommen
alle tiltak som kan bidra til
færre møteulykker, heter det
i lederen i Fevennen.

Ingen kommentarer: