onsdag 28. november 2007

Statsminister Jens Stoltenberg: Vi innfrir også i samferdselssektoren
I gårdagens finansdebatt på Stortinget hevdet statsminister Jens Stoltenberg at regjeringen innfrir sine løfter i sektor etter sektor. Som også samferdselsministeren så ofte uttrykker seg: - Vi er den første regjeringen som følger opp Norsk transportplan.


- Det statsministeren ikke sa noe om, er at regjeringen ikke innfrir den Nasjonale transportplanene på et området - og det er antall drepte og hardt skadde i trafikken.

Regjeringens visjon er ingen veidode. I 2008 budsjetterer demed at 1210 mennesker skal bli drept eller hardt skadde i trafikken.

Dette er 55 flere enn om politikerne og veimyndighetene hadde oppfylt sine egne mål, som nettopp er fastsatt i Nasjonal transportplan. Tallprognosene fremgår av forslaget til statsbudsjettet for 2008.

Mens norsk samfredselspolitikk har nedfelt en såkaldt nullvisjon - drømmen om ingen veidrepte - viser beregninger hvordan MANGLENDE penger til å fullføre Nasjonal transportplan i perioden 2006 til 2009, fører til at trafikksikkerhetstiltakene ikke får den effekten de var tiltenkt.

Les mer: Hva er nullvisjonen?Les mer: Nullvisjonen i terori og praksisDet er litt absurd at man som statsminister står på talerstolen i nasjonalforsamlingen, Stortinget, og måler sine mål i kroner og ører - og ikke i antall drepte liv og lemleste liv.
Regjeringen skal ha for å ha økt bevilgningene, og ser ut til å ha et ønske om å gjøre noe. Men dette er så marginale fremskritt, at det desverre ikke får de store utslagene på antall drepte i trafikken. Stortinget har et felles ansvar for å gjøre noe med dette.

Ingen kommentarer: