mandag 26. november 2007

Sveriges eldre jobber mest

Sverige har den i särklass högsta sysselsättningen bland äldre i Europa. Närmare 70 procent av alla i åldersgruppen 55-64 år arbetar, visar siffror från EU-kommissionen. Snittet för EU är 43,5 procent.

En orsak bakom Sveriges tätposition är sysselsättningsnivån bland kvinnor, som ligger på 67 procent. I Belgien ligger den siffran på 23, i Storbritannien på 49 och i Finland på 54,3 procent.

Kommissionen berömmer också Sverige för insatserna att vidareutbilda äldre och gynna ett aktivt åldrande.

Dette melder Sveriges TV idag.

Ingen kommentarer: