onsdag 28. november 2007

Forsvarsministeren: - Jeg har vært opptatt av sikkerheten fra dag 1.


-Jeg har vært opptatt av de norske soldaters sikkerhet fra dag 1.

-Jeg har vært opptatt av de norske soldaters sikkerhet fra dag 1.
Dette var svaret forsvarsminister ga, på et av spørsmålene som ble reist i Stortingets spørretime idag. Dette er jo et betryggende svar fra en forsvarsminister, som ser ut til å ta regjerningen og landets sikkerhet på alvor når det gjelder de soldatene man sender ut internasjonale konflikter.

Er det en idé at statsministeren setter seg ned sammen med forsvarsministeren og samferdselsministeren og at man lærer litt av hverandre over departementenes grenser?

Slik kunne vi kanskje også fått sikkerheten på norske veier opp som høyeste prioritering av vår regjering og storting. 

Og hva er det som gjør at opposisjonen har mer opptatt av å "grille" forsvarsministeren, enn å ta tak i de store utfordringene på våre veier -med hundrevis av liv som blir drept og lemlestet hver uke. Ingen av partiene har noe stolt fortid å trekke på, og når det gjelder alternative statsbudsjetter virker detsom det er lite reell vilje tilstede hos Stortinget til å ta tak i dette. Det er med andre ord stor forskjell på festtaler om nullvisjon og praktisk politiske handlinger.

Ingen kommentarer: