lørdag 1. desember 2007

Taler Hanssen midt imot


Opposisjonen reagerer.
Også opposisjonen på Stortinget reagerer kraftig på SV-lederens uttalelser.

- Finansministeren kan ikke drive med seminarvirksomhet, og hun må være klar over at hun uttaler seg på vegne av Regjeringen. Derfor er det svært uheldig at det kommer så motstridende signaler fra statsråder i én og samme regjering. Dette forsterker behovet for å få klarhet i hva som egentlig er Regjeringens politikk på dette området, fremholder Siv Jensen, formann i Fremskrittspartiet.

Hun får støtte fra Høyres leder Erna Solberg.
- Det er oppsiktsvekkende at finansministeren uttrykker andre synspunkter enn det Regjeringen har. På denne måten skaper hun uryddighet i forhold til hva Regjeringen egentlig mener. Det Halvorsen tar til orde for, vil kunne åpne for fri innvandring - bare man holder ut lenge nok, så vil man få opphold, tror Solberg.

Ingen kommentarer: