onsdag 28. november 2007

Trond Helleland(Høyre)-må ikke få slike dramatiske koneskvenser


Navarsete må på banen,
mener Høyres Trond Helleland


Brannen på Oslo S kan få politiske konsekvenser. Høyre krever at samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) sørger for bedre reserveløsninger for å unngå lignende situasjoner i framtiden.

– Et utfall på Oslo S må ikke få slike dramatiske konsekvenser for tog- og teletrafikk som vi ser i dag, sier Høyres kommunikasjonspolitiske talsmann Trond Helleland.

Han ber Navarsete om å kalle inn Jernbaneverket på teppet og sørge for at det kan komme på plass en reserveløsning. Han vil også ta opp resultatene av brannen på Oslo S i Stortinget.

– Jeg tror Jernbaneverket her bør sette seg ned sammen med BaneTele, Telenor og Avinor for å se hvordan Jernbaneverket kan lære av Avinor for å bygge en bedre beredskap, sier Helleland.

Jeg er enig med Helleland i at det virker litt rart at det skal få slike store konsekvenser av en brann, og at man ikke har noe reserveløsning. Jeg berømmer NSB som setter sikkerheten i høysete, og ikke setter igang trafikken igjen før anlegget er i 100% drift.

Jeg ville kanskje ikke bruke begrepet, DRAMATISK i denne sammenhengen. Men derimot vil jeg si at det er SVÆRT DRAMATISK at Stortinget og regjeringen ikke evner å gjøre noe med alle de menigsløse drapene som skjer på våre veier ukentlig.


Ingen kommentarer: