tirsdag 27. november 2007

Regning på 12 milliarder årlig for klimaløfter

Det vil koste 12 milliarder kroner årlig å holde regjeringens løfte om at Norge skal bli klimanøytral. Det viser nye regnestykker fra finansminister Kristin Halvorsen.
- Det høres jo helt vilt mye ut for de aller fleste av oss, men når vi ser på et stort statsbudsjett så er ikke 12 milliarder kroner en avskrekkende regning, sier finansminister Kristin Halvorsen.
- Vi kan få til en klimaomlegging og vi har råd til å betale.

Klimaregningen kom frem da finansministeren holdt en presseorientering tirsdag sammen med statsministeren og miljøvernministeren. De tre leder Norges delegasjon under de internasjonale klimaforhandlingene som starter på Bali i begynnelsen av desember.

I vår lovet statsministeren at Norge på egen hånd skal redusere de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 100 prosent av egne utslipp innen 2050. De nye beregningene fra finansdepartementet viser hva løftet vil koste.

Regnestykket er basert på en kvotepris på 200 kroner per tonn, samt at utslippene i Norge fortsetter som i dag. Tallet forutsetter også at en ny global avtale tillater land å kjøpe 50 prosent av klimareduksjonene via kvotekjøp i andre land.

- Norge ønsker en avtale med konkrete og forpliktede utslippsreduksjoner hvor også land som Kina og India er med, sier statsminister Jens Stoltenberg.

- Vårt bidrag i forhandlingene er å være pådrivere slik vi har vært i tidligere klimaforhandlinger. Og så skal vi vise vilje til å betale for egne utslippsreduksjoner, men også å betale for u-landenes reduksjoner fordi klimaproblemene er skapt av den rike verden.

Interresant å legge merke til finansminister Kristin Halvorsens kommentar ang. kostnadene:
- men når vi ser på et stort statsbudsjett så er ikke 12 milliarder kroner en avskrekkende regning.

Jeg er helt enig med finansministeren i dette.

Dette er SKAMMELIG!
Med et mindre beløp enn dette - ca 8-9 milliarder kr som en engangs invistering, ville man kunne satt ut midtrekkverk på ca 1200 km på våre mest trafikkerte stamveier og riksveier, der trafikken er over 8.000 ÅDT og har en fartsgrense over 80 km/t.
Dette ville ha spart ca 55 menneskeliv hvert år i frontkollisjoner/møteulykker. Alt regjerningen med Kristin Halvorsen og Liv Signe Navarsete får til ÅRLIG er for i år 9 km midtrekkverk og for neste år 10 km.

Les mer - klikk her.
Gir ikke fra seg oljepenger

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) sier det er bra at samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) tenker stort, men vil ikke gi regjeringskollegaen mer penger til vei og bane.

Ingen kommentarer: