mandag 26. november 2007

Tor B Jørgensen lettet over søknaden til Lofot-prost


Ann Helen Fjellstad Jusnes har fått tjenestebrevet og er kalt til
prost i Lofoten  av biskop Tor Berger Jørgensen.  


Med fantastisk tolkning av «Til Himmelen» ble Ann Helen Fjellstad Jusnes (51) sendt opp som leder for presteskapet i Lofoten.

Innsettelsen av Lofot-prosten, ble en vakker og varm stund. Fra Fjellstad Jusnes egen hjemmebane i Flakstad møtte Ramberg Blandakor - med blant andre dirigent Brita Falch Leutert og sangbegavelsen Ann Kristin Windstad opp. Utenom avslutningstonene av Hàndels «Messiaskoret», ble Edvard Griegs «Til Himmelen» servert som meget god og framfor alt krevende sang.

- Vet du ikke at alle i Flakstad er født til å synge, fleipet Ann Kristin Windstad med Lofotposten etterpå.

Lettet biskop
Imidlertid var det først og fremst Ann Helen Fjellstad Jusnes` kveld i Svolvær kirke. Hun var eneste søker til prostestillingen og sa ja etter at hun hadde fått midlertidig tillatelse til å ha Flakstad som fortsatt bokommune.

- Jeg var lettet da jeg så din søknad. Med din erfaring vil du legge forholdene til rette her i Lofoten. Som medarbeider i kirken vil du være med å bære byrdene, og som leder vil du fullføre Kirstus lov, sa biskop Tor Berner Jørgensen.

Ingen kommentarer: