mandag 26. november 2007

Natur og Ungdom vil bruke pengene på midtdelere for å redusere ulykker.

Løvene på Stortinget MÅ våkne!
(foto:Nei til Frontkollisjner/Hans E Jacobsen)


Innen 2010 skal vi få 40 prosent mer motorvei i Norge, ifølge Statens vegvesen.
Målet er blant annet å øke trafikksikkerheten.

Men motorvei er en dårlig løsning, mener Natur og Ungdom (NU).
- Fordelene med firefelts motorveier er sterkt overdrevet. Motorveiene er en lite effektiv måte å redusere ulykker på fordi de er veldig dyre og tar lang tid å bygge. En del av de gode effektene blir spist opp på grunn av høy fartsgrense, sier nestleder Lene Liebe i NU til Dagsavisen.

En rapport fra NU viser at 50 kilometer firefelts motorvei koste like mye som midtrekkverk på hele 500 kilometer vei.
- Midtrekkverk er en bedre løsning enn firefeltsveier. De hindrer møteulykker like effektivt, og reduserer risikoen for ulykker ved at fartsgrensen senkes, sier Liebe.

NU får støtte fra Nei til Frontkollisjoner:
- Frontkollisjoner utgjør over 50% av alle drepte på våre veier. Det er et fakta at midtdeler redder mange liv, sier styreleder i Nei til Frontkollisjoner, Tor B. Jørgensen.

Administrerende direktør Jan Johansen i Norsk Automobil Forbund mener Natur og Ungdom tar helt feil:
- Erfaringene fra E18 i Vestfold og E6 i Østfold beviser at utbyggingen av motorveier har redusert dødsulykker kraftig. Det har nesten ikke vært noen dødsfall der siden motorveien ble bygd. Dette er fakta, sier Johansen.

Ingen kommentarer: