tirsdag 27. november 2007

Finansdebatten foregår nå på StortingetStortinget

Møte tirsdag 27. november 2007 kl.10.00

Kart nr. 21

------------------------------------------------------

Dagsorden

1.
Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for 2008 i Stortingets møte 5. oktober 2007
Saksopplysninger

2.
Innstilling frå finanskomiteen om Nasjonalbudsjettet 2008 og forslaget til statsbudsjett for 2008
(Budsjett-innst. S. I (2007-2008), jf. St.meld. nr. 1 (2007-2008), St.prp. nr. 1 (2007-2008) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1-7 (2007-2008))
Saksopplysninger

3.
Innstilling fra finanskomiteen om skatte-, avgifts- og tollvedtak, rammetilskudd til kommunesektoren mv., tilfeldige utgifter og inntekter og statsbudsjettets kapitler som gjelder utbytte mv. for 2008
(Budsjett-innst. S. nr. 1 (2007-2008), jf. St.meld. nr. 1 (2007-2008) og St.prp. nr. 1 (2007-2008))
Saksopplysninger

4. Referatsaker


Sponheim i Venstre ser fram til å få en mindre tallsregjering ved neste valg - slik at man får større dynamikk inn i Stortinget igjen, og skjøt han inn - et bedre busjett.
For meg virker det akkurat slik Sponheim ytrer, at mange som sitter på Stortinget nettopp ønsker en større dynamikk (les show) som gjør det mer attraktivt for media å følge debatten, og dermed får representantene større spalteplass. Det siste så man når stortingsrepresentantene luktet "statsråds-blod" i forbindelse med forsvarsministerens håndtering av Afghanistan og Rosén-saken.

Jeg ser at det ikke skjer så mye når det gjelder Stortingets sjanse til å rette opp regjeringens håndtering, eller manglende vilje til å ta tak i et av de største helseproblemene og alle drapene som skjer i frontkollisjonene på våre veier.

Der virker det som om alle løvene på Stortinget sover når det gjelder de 2 drapene som skjer i gjennomsnitt HVER uke på veiene i møteulykker/frontkollisjoner, over 100 drap HVERT år.

Ingen kommentarer: